ࡱ> Root Entry6&FileHeaderEDocInfoRBodyText 66( !"#$%&')*+,-.Root Entry`( -FileHeaderEDocInfo8BodyText P -`F -  !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?@ABCIFGHJMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghiHwpSummaryInformation.0PrvImage R PrvTextzDocOptions `( -`( -Section0UScripts `( -`( -JScriptVersion K DefaultJScriptD_LinkDocL [ 1 ­] < t8T0 t$ P! ­> <­̐ > <t ><><D|><19 . . .( 8)> < ><>< } t T |><010- @> < ><> <tǩ>< t8T0 t$ TP! ̸ ( )> <( | %> <l><0><(ȅ)><0> <t | %>< ><><><><><><><><><><><> <t | %><><><><><><><><><><><><> <ٳ0 P! ̸ Ĭ> <> > GIF89aɻxxxkkk]]]PPPCCC555((( d`LH00`Hذ̘`H0|pdXL@`0H `H0`dHL`H0xp`XH@0d LȰ``HH00dLؘȀ`H0xp`XH@d0L `H0d`LH`H0|pdXL@0`$H`dHL00`HذȘdL0xp`XH@0` HdH0ȳ``HHdL0xp`XH@`0H Ը̰ĠऀؘpȈXxHp@h@d8`8X0xT0pH dxddxd`d`p`|``x`p``x`!, H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ(S\ɲ˗0cʜI͛8sɳϟ@ JѣH*]ʴӧPJJիXjʵׯ`ÊKYV`ځl۪}{VZo]Q~ LÈ+Hqc|#+7n_<7oz!'wrgҜ^v{Pue[Аos˚kֵwFhؖaWt'&NسkνL Oӫ_Ͼ[Oq߾7[6X^+ ~ Z8$%g^ naJ&~݋0(}8<@(;)L⨤tF&ɖdDUy|Af½c:)^j@\kV9e9\qhTfM: ҝC橧FE駖{jeHu"j虅.%::dR ]4f馜&ikRJl]gQGo&9}J+ 뢱ʐ:+ª+H;Âِ lYkf&2lg1u*f/FP._czk0P / -vհD~X*Ƙ+fo&1O+gq:1f٭9\\\a6',jzvnu[i@ˆcq7mԾ-qD;k(=8-6Ht|1H"P_x >姡{kzw9|gxo^歉n]['mF&\).u=b.{&6?+OKnyVl-}>|{Oz֭_~o6c~Vg۟g- M5[/XAiwf*Ue*P~XUŒh0^#a /Cp<ܠ g'DQ@?G(A|H! :bXE#N}D"!.zQY ȩ( i"8F2Rnc% 2r#HA*cc(8ɑ( h."yEMnҒ[$(KkL\ehX=$e A=)R} YOZс%aGR(y9җt%'vK\Ulf/hJs,&3)k*,g2J$L;4LxV08< :Ys> 9To#|t*.P tAO­(?($U>gDliorӒ4LO{jSEEP,թMSLժUuUlի]]WVŌլeMY՚VĬխm=[Wծu-]Wկ}_X ְ aX,ֱc%ٳLֲ5e5ٲlֳ%gEڱִ2j=ֺ5lgKͭnw pKMr:ЍtK7 ;ZLvmD, @f1a9cϘ(66ƦCMIq p"9KUxv 7+-::K,!VQWJ{W,s5[[|n)eccLI 蠄Њ[YRf$ج<\oqgxU 't#ke%D{6hgeI@@ sXȮ?7ईd(^.пDzHV=j52~2Z 0lwnNe41VUmDk9c@9n9Eo: Cstw6dR!]`'dyĆ'LCsݺlO|(I/{WEqA~jb1cfuPrqD(y]YwD]42M]WИl<c6 s}<;ޕp i`V vq`bP?* #?430c'F]<@ .<9t@3@G@G@G@G@Gc7Mb4-p03U׮{ݧ3RatNvV ozaޘ@O־&U{R#&~vfSOjlj'N !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDIFGHKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`bcfghijklmopqrstuvwxyz{|}~HwpSummaryInformation.JPrvImage R PrvTextDocOptions 66Section0n% Scripts 66JScriptVersion d DefaultJScripta_LinkDoce [ 1 ­] < t8T0 t$ P! ­> <­̐ > <t ><><D|><19 . . .( 8)> < ><>< } t T |><010- @> < ><> <tǩ>< t8T0 t$ TP! ̸ ( )> <( | %> <l><0><(ȅ)><0> <t | %>< ><><><><><><><><><><><> <t | %><><><><><><><><><><><><> <ٳ0 P! ̸ Ĭ> <> 2 x tǩƷɷ\֩ ٳX] <><< x  tǩ ٳX >><> <><> < \Ռ֬ԭ@ x8֕ Xp, t8T0 t$ P! D t DŘ@ t x| $ tǩXଐ iȲ. > <% x ɷtǩ ٳX 1. x $ tǩ - P! 8 D t DՔ\ xUx, 2. x mթ - 1, D|, Ȍ, , Tֈ8, tT|, Y%m, %m 3. xX tǩ0 - x ٳX 1 L\0 Ʃt ̸ L L 4. ٳX p ٳX p tu - x ٳX| pX ǵȲ. ̹, ٳXX JD  x)Ȳ. - x txX x <\ X JŵȲ.> <x  tǩ ٳXXȲL? ٳXh( ), ٳXX JL( ) > <; x ٳX\ xX x <\ \֩X JGIF89aɻxxxkkk]]]PPPCCC555((( d`LH00`Hذ̘`H0|pdXL@`0H `H0`dHL`H0xp`XH@0d LȰ``HH00dLؘȀ`H0xp`XH@d0L `H0d`LH`H0|pdXL@0`$H`dHL00`HذȘdL0xp`XH@0` HdH0ȳ``HHdL0xp`XH@`0H Ը̰ĠऀؘpȈXxHp@h@d8`8X0xT0pH dxddxd`d`p`|``x`p``x`!, H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ(S\ɲ˗0cʜI͛8sɳϟ@ JѣH*]ʴӧPJJիXjʵׯ`ÊKYV`ځl۪}{VZo]Q~ LÈ+Hqc|#+7n_<7oz!'wrgҜ^v{Pue[Аos˚kֵwFhؖaWt'&NسkνL Oӫ_Ͼ[Oq߾7[6X^+ ~ Z8$%g^ naJ&~݋0(}8<@(;)L⨤tF&ɖdDUy|Af½c:)^j@\kV9e9\qhTfM: ҝC橧FE駖{jeHu"j虅.%::dR ]4f馜&ikRJl]gQGo&9}J+ 뢱ʐ:+ª+H;Âِ lYkf&2lg1u*f/FP._czk0P / -vհD~X*Ƙ+fo&1O+gq:1f٭9\\\a6',jzvnu[i@ˆcq7mԾ-qD;k(=8-6Ht|1H"P_x >姡{kzw9|gxo^歉n]['mF&\).u=b.{&6?+OKnyVl-}>|{Oz֭_~o6c~Vg۟g- M5[/XAiwf*Ue*P~XUŒh0^#a /Cp<ܠ g'DQ@?G(A|H! :bXE#N}D"!.zQY ȩ( i"8F2Rnc% 2r#HA*cc(8ɑ( h."yEMnҒ[$(KkL\ehX=$e A=)R} YOZс%aGR(y9җt%'vK\Ulf/hJs,&3)k*,g2J$L;4LxV08< :Ys> 9To#|t*.P tAO­(?($U>gDliorӒ4LO{jSEEP,թMSLժUuUlի]]WVŌլeMY՚VĬխm=[Wծu-]Wկ}_X ְ aX,ֱc%ٳLֲ5e5ٲlֳ%gEڱִ2j=ֺ5lgKͭnw pKMrHWP Document File:ЍtK7 ;Y~X+mj3'm[v|:j)%C$Mϼ5#`a``a`0x @  1 ­Administrator2017D 7 26| ”| $ 9:28:04Administrator8, 0, 0, 466 WIN32LEWindows_7@Ђ @6@`XȀ AX@43B@ |P0s"+ŝːȐÐPʐǠΐPɐ Զ -*ٜ78 A@ .` @E\PW6:kY a `f `@gBZS, Xr tKH D#ZL_3f0(RLZl~eYĀ S *{p..~Pnڴ P+fBi\MCMi1Qʹ ,4MPէc@i>,tU1US#}7 T&YpYF`U q z &{u:|}m l߆xtP@ uTPk\Ũe |s=6%\qžK[Wd9(cB؄M$[c6 $ؔMIM4/$Gc36%56k`@HRc}z㶟Eq?ST]wKTn)ΰ`"bBj!rJ5^U2<(;A^1}ԽY0IQL}L*m &[Qu@DO 6C,H,#GB!k0~ 6*7=M*Z:ҙ#?*?ӿT@Y~X+mj3'm[v|:j)%C$Mϼ5#cd߈ txX x <\ X JŵȲ.> <x  tǩ ٳXXȲL? ٳXh( ), ٳXX JL( ) > <; x ٳX\ xX x <\ \֩X JĖ_HA;{"a(59_JC HpI$V`KP $p'Af wz Ě{w0o|;!} Ђ=41 OTn@)|G Q͝4_ע?pT` rT'?JLxގx;0Vnf$&ik)BN;i<~QIsaIM"m [H~VP`k X4,F|NyqE_RUHMgee\ ʅ0o$Y=]֗B㬿+ef[GL(:LʥvDN%ǟ~iԵ^_uxl<%lT`L4vPR5j~Pec#Ėe4P۳&4ռKq c߀$ 炔~Gȗd75@l٤w 't#ke%D{6hgeI@@ sXȮ?7ईd(^.пDzHV=j52~2Z 0lwnNe41VUmDk9c@9n9Eo: Cstw6dR!]`'dyĆ'LCsݺlO|(I/{WEqA~jb1cfuPrqD(y]YwD]42M]WИl<c6 s}<;ޕp ĖOhPǿ/I4ML)EPAJ,z! ):P`/ */y&){x >}e)yT)AicKat"Fa]@ ƜQetE} @#U&.*L-0e[mAV+B5rZz[Vj>V; rǐVRtPhd[mA^ye[PmAAr+@zk f yES sO:W9t)n#4;eދ/g+R>\5$iv&dң=Ԑ{Ttڰ'W+%U4:Yzh^A6:K .v WA ܯ #ZYꕚ$!kt5Ni=>bZC-on__W\?JmǼ4ߨp?TiF-&6j1ҨGtx|K %Z: f]lqLy,6$N ؅甈?T*r[q{ҧzWQh#UZ'f-n%]V nt1B ~*XdEEͦ 2oZVG?+T臠ΛI&ɤe5佼ys=w d! pyh})?n!EcXo~%s~աcД-Yd k^+؀m4 !^6xe|f^~c̀S+sY &ФmH_Q!)MImVvktQ !E=HI?FoD RyE TƷ ?$}E{8}4vk_lTOK)-{$EsjB?uxXt"j *㳐dkN=;x$s S`;M2H7<"|5тAm"CwL3H{`mq%|zOؔ[:Ϋ;[0nȎo.K q5R8Q)$g$3Lc1O*[Onf=Sa\v6K+E|\w1}l'pufem Llr3%F]Gg+#bG~-!Ijaj)r{ёtDOXntEtOe YYj_fKS:M_yg"*k}Z.OA{_:`veb;c{L> ?|ӍvUc`aa`X bH6V_>0